DOGAĐAJI

Osiguranje snimanja filma Robin Hood

Za završnu scenu snimanja filma Robin Hood u Dubrovniku napravljena je simulacija požara gdje je bilo potrebno vatrogasno osiguranje. Požar je simuliran u kontroliranim uvjetima., te nije došlo do nikakvih neželjenih problema.